Policealne  Studium  Geodezji i  Katastru "GEOTEST"


Chcesz zdobyć atrakcyjny i ciekawy zawód?
Chcesz mieć satysfakcje z wykonywanej pracy?

 
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Celem studium jest kształcenie umiejętności zawodowych stanowiących kwalifikacje do wykonywania zawodu technik geodeta.

Przedmioty prowadzone są według aktualnie obowiązującego programu nauczania MENiS 311[10] /T,SP/MENIS/2005.08.26
• Geodezja ogólna
• Geodezja inżynieryjna,
• Fotogrametria
• Geodezja w gospodarce nieruchomościami
• Informatyka geodezyjna i kartograficzna
• Język obcy zawodowy
• Specjalizacja
• Ćwiczenia geodezyjne
• Praktyka zawodowa.

Nauczymy Cię również:
• czytać dokumentacje i projekty,
• prowadzić ewidencję gruntów i kataster,
• podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
• prac realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
• obsługiwać nowoczesny sprzęt geodezyjny,
• obsługiwać komputerowe programy do obliczeń geodezyjnych,
• sporządzać mapy metodą tradycyjną i numeryczną.
• prowadzić własną firmę

Zapewniamy praktykę i naukę zawodu w terenowych jednostkach produkcyjnych.
Naukę prowadzą nauczyciele z wieloletnim stażem dydaktycznym i bogatym doświadczeniem zawodowym.
Program specjalizacji opracowuje szkoła w porozumieniu z pracodawcą. Po ukończeniu Studium, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium.
Tytuł technika geodety absolwent uzyskuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Po uzyskaniu tytułu Technika Geodety znajdziesz zatrudnienie na terenie całej Polski i w krajach Unii Europejskiej w:
- przedsiębiorstwach, zakładach i biurach geodezyjnych,
- biurach projektów,
- urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
- lub możesz założyć własny zakład.

Zajęcia w Studium odbywają się w trybie zaocznym w soboty i niedziele co 2 tygodnie.
W szkole działa bufet, ponadto dla zamiejscowych słuchaczy istnieje możliwość rezerwacji tanich noclegów w pobliskim internacie.
Nauka trwa cztery semestry (dwa lata).

Rekrutacja i opłaty

Dokumenty i wpisowe w wysokości 50 zł należy składać w sekretariacie studium przy ulicy Dawida 5/7 w godzinach 8-15 lub u dyrektora studium w terminie :
- do 15 września dla semestru rozpoczynającego się od września
- do 15 lutego dla semestru rozpoczynającego się od lutego.

Termin rozpoczęcia nauki: wrzesień , luty (nabór 2 razy w roku).
Czesne: 150 złotych miesięcznie lub 650 złotych za semestr.
Lipiec i sierpień bez opłat.

Lokalizacja

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w centrum miasta,
w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przy ulicy Dawida 5/7.
Szkoła znajduje się 200m od dworca głównego PKP i PKS.
Dojazd: tramwaje: 8, 9, 15, 16, 22, autobusy: 125, 135, 145, 146, K.


Skontaktuj się z nami

ul. Dawida 5/7, 50-527 Wrocław
tel. 071 367 20 18, Tel./fax 071 783 7553

tel. kom. 0693185559, 0502307549

E-mail:  GEOTEST@GEODEZJA.PL I GEOTEST@GEODEZJA.NET


Wszelkich informacji dostępnych na tej stronie dostarczyła właściciel i dyrektor mgr inż. Anna Włażewska.

Informacje o szkole są także dostępne na stronie
 
http://edu.wroc.pl/geotest/

www.studiumgeodezyjne.pl